gpFuni strides towards the paparazzi, Panda Fashion Week, Adelaide, Australia.