Mei Xiang and Tian Tian, National Zoo, Washington, D.C.